Mainos
Mainos

Käyttöehdot

Yleiskuvaus

Tässä sopimuksessa osapuolet ovat sivusto: tarjoukset.org (jäljempänä “palvelu”) ja palvelun käyttäjä (jäljempänä ”käyttäjä”).

Tällä sopimuksella sovitaan sivuston käyttöehdoista.

Tarjoukset.org, on sivusto internetissä, jossa on esillä eri yritysten verkossa tarjoamia kuvastoja, mainoslehtiä ja esitteitä.

Tarjoukset.org palvelun käyttäjät pystyvät tutustumaan eri kauppojen tarjoamiin kuvastoihin ja mainoslehtisiin sekä vertailemaan tarjouksia keskenään.

Kaikki palvelussa annettavat tiedot on tarkoitettu vain informatiivisiin tarkoituksiin, eikä annettuja tietoja tule käsittää juridisena, kaupallisena, lääketieteellisenä tai sijoitusneuvontana.

Palvelu ja siihen sidoksissa olevat tahot eivät ole vastuussa mistään välittömistä tai välillisestä vahingosta, joka saattaa aiheutua näillä sivuilla tarjoamaamme palveluun ja sen käyttöön liittyen.

Tarjoukset.org internet-sivujen käyttö on sallittua vain, mikäli käyttäjä hyväksyy tämän käyttösopimuksen.

Palvelu on käyttäjälle maksuton.

Immateriaalioikeudet

Internet-sivuilla olevan aineiston kopiointi, julkaiseminen, edelleen jakelu tai tallettaminen ilman nimenomaista lupaa on kielletty, lukuun ottamatta säilyttämistä tietokoneella tai tulostamista yksityistä käyttöä varten. Jos väärinkäyttöä havaitaan, johtaa se oikeudellisiin toimenpiteisiin.

Käyttäjän oikeudet ja velvollisuudet

Käyttäjän tulee käyttää palvelua Suomen lakien ja asetuksien mukaisesti.

Tarjoukset.org internet-sivulle saa linkittää Internetissä vapaasti.

Tarjoukset.org palvelun oikeudet ja velvollisuudet

Tarjoukset.org ei itse myy eikä välitä sivustolla esittämiään palveluita. Kaikki kuvastot ovat katseltavissa ilmaiseksi kävijöille, millä tahansa laitteella. Pyrimme pitämään tiedot mahdollisimman ajankohtaisina, mutta käyttäjällä on velvollisuus itse tarkistaa tarjousten voimassaoloaika.

Tarjoukset.org ei vastaa millään tavalla palvelussa esitetyn aineiston (tekstit, kuvat) oikeellisuudesta, eikä luonnollisestikaan kolmannen osapuolen julkaisemasta aineistosta, johon palvelun internet-sivuilta on linkki.

Palvelun sisältö toimitetaan sitoumuksetta ja sellaisenaan.

Tarjoukset.org palvelu pidättää oikeuden päivittää näitä sivuja tai sulkea ne milloin tahansa.

Tarjoukset.org palvelu ei vastaa mistään mahdollisesta kulusta, menetyksestä tai vahingosta, joka aiheutuu näiden palvelujen käyttämisestä tai käytön estymisestä.

Palvelun käyttäjä hyväksyy sen, että palvelu toimitetaan sellaisena kuin se on ja sen käyttö tapahtuu omalla vastuulla.

Palvelu ei takaa, että palvelu olisi virheetön tai keskeytyksetön.

Tarjoukset.org ei takaa, että palvelun kautta hankitut tuotteet tai palvelut vastaavat käyttötarkoitus- tai laatuodotuksia.

Tuotteiden tai palveluiden ostaminen tapahtuu käyttäjän ja kauppiaan välisen sopimuksen ehtojen mukaisesti, eikä palvelu Tarjoukset.org tai sen omistaja(t) ole missään vastuussa sopimuksen sisällöstä.

Sivusto ylläpidetään mainoksista saatavilla tuloilla.

Soveltaminen

Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.

Mainos

Tarjoukset.org

Kuukaudentarjoukset kerää kuvastoja ja tarjouslehtiä verkosta ja tuo ne kaikkien luettavaksi. Voit lukea parhampia tarjouksia missä tahansa ja millä tahansa laitteella. Kaikkien tarjoukset ovat oikea-aikaisia ja ajankohtaisia.